เงินเดือน 15,000 บ.ครูโรงเรียนเอกชน

 
คำชี้แจงบอกกล่าวสู่ครูเอกชน

ขณะนี้เป็นที่ทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชน ไม่ว่าในเรื่องเงินเดือน การช่วยเหลือค่าครองชีพและการศึกษาแก่นักเรียนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ครูเอกชนเป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นบุคลากรผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ก็ได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ให้การดูแลส่งเสริมตามบทบาทภารกิจในฐานะเป็นกลไกของรัฐบาล นอกจากนี้สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหนึ่งของชาวการศึกษาเอกชนที่ได้เดินคู่กับ สช. ในการดูแลเพื่อน พี่น้อง ครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งทราบว่าสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมีประเด็นสำคัญที่ผู้มาประชุมจะได้รับทราบซึ่งผมจะรายงานให้ทราบก่อนการประชุมดังนี้
๑. เงินเดือนและค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท สรุปว่า ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เงินเดือนปริญญาตรีครูเอกชนจะได้รับ ๑๑,๖๘๐ บาท ตามมติ ครม. เช่นเดียวกับข้าราชการ
ส่วนเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น รัฐบาลเลื่อนไปในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับค่าครองชีพนั้น
มติ ครม.เห็นชอบให้รัฐจ่ายครูเอกชนครึ่งหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตออกครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับค่าครองชีพ ๗๕๐ บาท ดังนั้นครูวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนและค่าครองชีพที่รัฐจ่ายให้ ๑๑,๖๘๐ + ๑,๖๖๐ = ๑๓,๓๔๐ บาท ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนบรรจุทุกคน
๒. สำหรับเงินเดือนและค่าครองชีพที่ได้รับการเห็นชอบจาก ครม. นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕) แล้ว โดยจะโอนให้โรงเรียนสำหรับตกเบิกให้ครู ๑๐ เดือน (มกราคม – กันยายน ๒๕๕๕) ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่วน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ครูจะได้รับตามอัตราดังกล่าวได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว (อนุบาล – ประถมศึกษา หัวละ ๖๐๑ บาท มัธยมศึกษา/ปวช. หัวละ ๗๕๑ บาท)
๓. สำหรับหนังสือเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งไปแล้วว่า จัดสรรเงินค่าหนังสือเรียนไปก่อนหัวละ ๕๐๐ บาท ๖๐๐ บาท และ ๘๐๐ บาท ในแต่ะละระดับการศึกษา หากไม่พอให้ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปสมทบ เนื่องจากยังไม่ชัดเจนจำนวนนักเรียนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สช.จะจ่ายเต็มอัตราค่าหนังสือให้ทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลนักเรียนที่เป็นจริง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่ใช่ตัดค่าหนังสือเรียนเหลือหัวละ ๕๐๐ บาท
๔. สำหรับประเด็นอื่นๆ คงไปพูดกันที่ประชุม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพราะเป็นเรื่องนโยบาย
สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจะให้ข้อมูลเหล่านี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะนำผลการประชุมในวันดังกล่าวมาจัดทำแผนบริการให้ชาวการศึกษาเอกชนได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุดครับ

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Advertisements

1 Response so far »

  1. 1

    เบื่่อจังเงินที่จะได้ก็ไาอาชีพครูสบายไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ไม่เต็มวุติอยู่แล้วกว่าครูเอกชนจะได้เงินรัฐบาลแทบแย่งานก็เยอะกว่าเหนื่อยกว่าแต่เงินน้อยเงินตกเบิกยังมาแบ่งเป็นงวด ๆ ๆ อีกเซ็งใครว่าอาชีพครูสบายไม่จริงถ้าเป็นครูรัฐบาลแน่นอนสบายแต่ครูเอกชนเหนื่อยมากแถมผู้บริหารก็ยังมาเอาเปรียบช่วยกันตรวจเช็คหน่อยน่ะค่ะเพราะว่าถามหลายโรงเรียนเอกชนที่ยังได้เงินไม่เต็มวุติค่ะศักดิ์ศรีครูมันต่างกันตรงไหนค่ะแค่คำว่ารัฐบาลกับเอกชนหรือค่ะแต่เนื้องานมันต่างกันมากมายแต่ที่คณุเอกชนอยู่ได้เพราะรักเด็กและอีกอย่างเป็นอาชีพที่เสียสละจริง ๆขอให้รัฐบาลอย่าแบ่งแยกกันอีกเลยน่ะค่ะเพื่อให้ครูเอกชนมีกำลังใจในารทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเด็ก ๆ อนาคตของคนไทยช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีหน่อยน่ะค่ะ


Comment RSS · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: