Archive for รับสมัครครู

รับสมัครครู

รับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ  ศิลปะ ดนตรี กีฬา

-มีประสบการณ์

-มีใบประกอบวิชาชีพ

-มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-มีจิตสาธารณะ

มีอาหาร ที่พักฟรี ติดต่อ ครูจิราภรณ์ 0892835885

ส่งหลักฐานการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พร้อมใบสมัครได้ที่่ sisaengtham@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ไฟล์1

ไฟล์2

Advertisements

Leave a comment »